Hakkında

ihtizaz:

// ar. [isim, eskimiş] titreşme, titreşim.

// ar. [isim, eskimiş, fizik] titreşim.

dijital kültür ve yeni medyada müteessir kalabalıkların nabzını tutmayı hedefliyor bu blog. bu meselenin dayandığı birkaç kerteriz noktası var: mevzubahis mecralar kalabalıklaşmaya yepyeni dinamikler katıyor. dijital kalabalıklar hashtag’lerde, trend topic’lerde, önerilen videolarda, viral olanda mütemadiyen -ama çoğunlukla geçici- izler bırakıyor. her biri bir tesir altında ya da tesir ederek kayıtlara geçiyor. ille de kasıtlı/planlı/rasyonel olmayan, müteessir bir yoğunluk ve ritm ile -ya da titreşim, çınlama, uğultuyla- ifadesini bulabilen türden kayıtlar. ihtizaz‘ın büyük sorusu bu dijital kalabalıkların nasıl oluştuğunu ve ne söylediğini çözebilmek.

burada yer verilen kısa incelemeler büyük ölçüde kolektif eylem, tesir (affect) ve yeni medya kuramlarından besleniyor. aynı oranda akademik jargona alternatif serbest stilleri arıyor.