Bir Twitter olayı: #askıdafatura

Geride bıraktığımız haftanın sosyal medya gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin #askıdafatura kampanyası yer etti epey. Aslında bu türden bir ihtiyacın dile getirilmeye başlanması 30 Nisana kadar geri gidiyor. Ama bu tarihlerde muhatap daha çok Ahbap Platformuydu. 4 Mayıs’ta İBB’nin personelleri, kurumsal hesapları ve CHP’nin hesaplarından kampanya duyurulmaya başlayınca Twitter’da da kımıldanmalar baş göstermeye başladı. Kampanyanın titreşimleri ise en çok 6 Mayıs’ta hissedilir oldu; toplam tweet ve retweet aktivitesi 200bini geçti. İzleyen günlerde sayı aşağı yönlü seyretse de, konu gündemini korudu.

Twitter’ın özellikle akut olaylarda aktif bir iletişim ve dayanışma ağının örgütlenmesine imkan verdiği muhakkak. Bunu protesto dalgalarında, doğa olaylarında ya da terör saldırılarındaki Twitter kullanımı örüntülerinden biliyoruz. Elbette Twitter’da serpilen bu türden müteessir kalabalıklarda çeşitli çatışmalar ve münakaşalar da eksik olmuyor. #askıdafatura ve “Askıda Fatura” terimlerinin kullanıldığı tweetlerden oluşan veri setinin ağ analizi, salgın gündemine hem dayanışma hem de çatışmanın nasıl eşlik ettiğine dair ilginç veriler sunuyor.

3-10 Mayıs tarihleri arasında #askıdafatura ya da “Askıda Fatura” terimlerini içeren tweet’lerin kümelere göre renklendirilmiş grafiği

Aslında bu terimleri içeren Twitter etkileşimleri dağınık sayılır; toplamda 116 küme var. Ama etkileşimlerin tamamına yakını 3 kümede toplanıyor. Yukarıdaki grafikte mavi (%68.18), turuncu (%14.58) ve sarı (%11.86) renkle gösterilen ağlar, tüm etkileşimlerin %94.62’sini oluşturuyor . Mavi ve turuncu kümeler sırasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un etrafında yoğunlaşıyor. Kampanyanın organizatörü olan kurumun temsilcileri olan kişilerin bu türden bir Twitter olayında influencer rolü oynamalarında şaşılacak bir şey yok elbette. İlginç olan sarı renkli küme: Mavi ve turuncu kümelere zayıf bağlarla bağlı olan bu kümeye iki kişisel Twitter hesabı fikri önderlik ediyor. İkisi de trol hesap değil ve paylaşımları siyaseten AKP’ye bağlılıklarını gösteriyor. Ama tüm bu tweet yığını içerisinde gevşek bir ağı yaratabilmiş görünüyorlar. Görünen o ki, #askıdafatura kampanyasının yarattığı hoşnutsuzluk cüssesi küçük ve sesi cılız bir kalabalığı harekete geçirebilmiş.